تاثیرات آلودگی هوا بر کودکان

چرا کودکان بیشتر از بزرگسالان در معرض خطرآلودگی هوا قراردارند؟

   اطفال در مقیاس وسیعتری  از بزرگسالان در مقابل  آلاینده های مو جود در هوا آسیب پذیر هستند. با توجه به اینکه نوزادان و   کودکان سریعتر از بزرگسالان نفس می کشند، این امر باعث جذب مقادیر بیشتری گازهای سمی و دیگر آلاینده های موجود در هوا در آنها می شود. علت دیگر جذب بالای آلاینده ها در نوزادان و کودکان تنفس آنان از راه دهان است که فیلتر طبیعی توسط بینی در آنها دیگر صورت نمی پذیرد و با حذف این  فیلتر مقدار زیادی از آلاینده ها اجازهء ورود به بدن را یافته و تآثیرات جبران ناپذیری بر سلامتی آنان می گذارد.

 اطفال در مقابل تآثیرمنفی آلودگی هوا بر سلامتیشان مستعد تر می باشند زیرا سیستم ایمنی و اعضای بدن آنها هنوز کامل نشده است و در حال رشد است. به عنوان مثال، سربی که از طریق دم استنشاق می شودبه آسانی در استخوانهای در حال رشد کودکان رسوب می کند.التهاب ناشی از آلودگی هوا مانع رسیدن اکسیژن و هوا از طریق منافذ باریک عبور هوا در بدن کودکان می شود.همچنین به دلیل حساسیت بیشتر سیستم تنفسی در حال رشد کودکان،  آنان در مقابل ابتلا به آسم یا سایر بیماریهای تنفسی دیگر آسیب پذیر تر می باشند.

قرار دادن کودکان و نوزادان در معرض هوای مسموم می تواند در رشد سیستم های تنفسی، اعصاب، غدد مترشحهء داخلی و سیستم ایمنی آنان تآثیر منفی بگذارد و بعدها در زندگی ریسک سرطان را در آنها بالا ببرد.