آیونایزر هوا، عفونت بیمارستانی را پاک می کند

دیلی نیوز : آیونایزر هوا، عفونت بیمارستانی را پاک می کند.

تداوم عفونت باکتری (اسینی توباکتر/ Acinetobacter) در بخش مراقبت های ویژه با نصب مولد یون منفی کاملاً حذف شد.

در اولین تحقیق از این دست (اپیدمی) محققین دریافتند که مقدار عفونت واگیر در بخش مورد آزمایش طی یکسال بررسی دوره عملکرد دستگاه های آیونایزر به درجه صفر رسید.

مهندس کلایوبگ در دانشگاه لیدز انگلستان به نیوساینتیست (New Scientist ) گفت: ما کاملاً از این نتیجه قطعی و واضح شگفت زده شدیم.

استفان دین مشاور بیمارستان سنت جیمز شهر لیدز کشور انگلستان ، جایی که آزمایش صورت گرفته، می گوید: نتیجه رویایی بود. آنقدر خارق العاده بود که ما از دانشگاه خواستیم دستگاه های آیونایزر را بعد از پایان آزمایش در بیمارستان برای ما بگذارند.

دستگاه آیونایزر، یون های منفی هوا را تولید می کند که به ذرات معلق در هوا برخورد کرده و در نتیجه این تصادم آنها را شارژ می کنند (بارمنفی خود را به ذرات معلق می دهند). دانشمندان معتقد هستند که شارژ ذرات، آنها را با هم جمع و سنگین کرده و باعث افتادن آنها از هوا می شود، به این صورت هوا ضد عفونی شده و از انتقال عفونت هوا جلوگیری خواهد شد.

بگ می گوید: ما کاملاً متوجه نشدیم که این کار چگونه انجام می شود ولی گمان می کنیم که باکتری ها یا صدمه میبینند و یا کشته میشوند. ولی اگر آیونایزرها به این شکل هوا را پاک می کنند ما باید انتظار پیدا شدن باکتری های افتاده شده برزمین و سطوح را داشته باشیم و این دقیقاً چیزی است که ما دریافته ایم.

مقاوم بودن باکتری Acinetobacter  در مقابل آنتی بیوتیک

عفونت اسینی توباکتر اغلب به سختی قابل معالجه بوده و به عنوان شکل خاصی از باکتری در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاومت نشان می دهد. در واقع اسینی توباکتر تهدیدی برای آدم های سالم به شمار نمی رود، اما می تواند باعث عفونت های جدی در افرادی که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف است، بشود.

کوین کر، میکروبیولوژیست کلینیکی از اعضای دیگر گروه تحقیق می گوید: ممکن است آیونایزرها سلاحی قدرتمند در مقابله با عفونت های بیمارستانی بوجود آمده شوند وی در ادامه می گوید تمرکز مردم بیشتر بر این است که خدمه، پزشکان و پرستاران دست هایشان را ضد عفونی کرده و بشورند و به چیزهای دیگر توجه نمی کنند. برآورد میشود که نزدیک ده درصد عفونت های بیمارستان های عمومی بریتانیا از آلاینده های هوا هستند اما کر می گوید: ممکن است بیش از ده درصد هم باشد چرا که روشهای متداول نمونه گیری از عوامل باکتریایی هوا که موجب عفونت می شوند، کارایی کافی را ندارند.

اگرچه نتایج بدست آمده بسیار امیدوارکننده هستند، وی اضافه می کند: تحقیقات بعدی باید صورت بگیرد چرا که گرایش عفونت های بیمارستانی به پدیدار شدن دوره ای است و ممکن است آنها هفته ها و ماه ها مشاهده نشوند و سپس مجدداً گروه های خوشه ای از عفونت را ببینید.

منابع: ۱.Wikipedia 2.New Scientist 3.Daily News

۳ January 2003