رابطه آلودگی هوا با ایجاد لخته در رگ های خونی بدن

 رابطه آلودگی هوا با ایجاد لخته در رگ های خونی بدن

آلودگی هوا و آلاینده های ذرات معلق باعث لخته شدن خون در ناحیه پا می شوند .همانطور که مسافرت هوایی در قسمت عمومی (اکونومی)به علت جای تنگ بین صندلی ها در زمان پرواز

 موجب “سیندرم کلاس اکونومی” در طی زمان پرواز در اثر بی حرکتی پاها می گردد.

 دکتر آندرا با کارلی از بخش سلامت دانشگاه هاروارد بوستن و همکارانش اعلام نموده اند که رابطه بین آلودگی هوا و لخته شدن خون در رگ های بدن قطعی است .این تحقیقات در سال های ۱۹۹۵تا۲۰۰۵ میلادی در کشور ایتالیا صورت گرفته است.

نتیجه مقایسه تحقیقات مشابه بر روی ۱۲۱۰ نفر بدون داشتن مشکل آلودگی هوا نشان داد که با افزایش هر ۱۰ میکروگرم ذره آلاینده در یک متر مکعب احتمال ایجاد لخته های خون در رگ های بدن بیش از۷۰% افرادی که در هوای پاک زندگی می کنند بوجود می آید . نتیجه گیری نهایی نشان داده است که هر چه میزان ذرات آلاینده بالا می رود امکان لخته شدن خون نیز افزایش می یابد.

ذرات آلاینده معلق منتشر شده در هوا ناشی از حرکت اتومبیل ها و صنایع می توانند حاوی آلاینده هایی شامل قلع، کربن، نیترات، فلزات و دیگر سموم باشند  که جذب آنها می تواند بعد از گذشت سالیان نیز موجب صدمات متنوع به سلامت شخص گردد.

در حالی که بیماری ریه عامل اصلی نگرانی است  تحقیقات بعدی نشان می دهد که بیماری قلبی و سکته را می تواند در پی داشته باشد  که به علت افزایش تکرار واکنش های شیمیایی آلاینده ها در رگ های ما هستندند .تا به امروز علتی برای ارتباط میان ذرات معلق  آلاینده  و لخته شدن خون در رگ های بدن یافت نشده بود .اما تحقیقات بر روی مکانیزم ایجاد لخته خون در سیندرم مسافران هوایی نشان داد که عدم تحرک در دراز مدت مشابه مکانیزم کاهش سرعت جریان خون در نتیجه آلودگی هوااست.

محققان با کشف این حقیقت بدنبال یافتن دارویی برای از بین بردن لخته های جای گرفته در اعماق رگ های خونی و جلوگیری از تراکم و لخته شدن این مواد خطرناک هستند .

May12شیکاگو(رویترز)