neotec

انسان روزانه 22000 بار نفس می کشد

سایت جدید چرمه شیز

آلودگی هوا

                                                               آلودگي هوا

استفاده از هواي پاك از طبيعي ترين حقوق يك شهروند است .متا سفانه عوامل متعددي دست به دست هم داده اند تا شمار زيادي

از ساكنين كره خاكي از اين حق طبيعي محروم شده و عوارض ناشي از فقدان هواي پاك را تحمل كنند .در اين ميان ساكنين

كلان شهرها سهم بيشتري از پيامد هاي منفي اين وضعيت را دارند .

آلودگي هوا داراي پيامد هاي بسيار گسترده اجتماعي و اقتصادي است .بر اساس آمار هاي موجود ،آلودگي هواي ايران سالانه

بالغ بر 8ميليارد دلار خسارات اقتصادي به بار مي آورد كه از اين مقدار 5/1 ميليارد دلار تنها به دليل ذرات معلق مي باشد.

آنچه بيش از اين خسارت هاي عمده اقتصادي اهميت داردآمارهاي نگران كننده در زمينه شاخص هاي سلامت و بهداشت است .

آمار ها حاكي از آن است كه سلامت شهروندان در روز هاي آلوده (وضعيت هاي هشدار ،نا سالم ،بسيار نا سالم و خطرناك )به

مخاطره جدي مي افتد .افزايش 30 در صدي بيماري ها ي تنفسي ،تنها بخشي از اين آمار هاي تا سف بار است.آمار مراجعه به

 اورژانس شهر بر اثر افزايش فشار خون و حملات قلبي در روز هاي نا سالم به طرز معنا داري افزايش يافته و تعداد مرگ و

 مير بر اثر بيماري هاي دستگاه تنفسي ،مغز و اعصاب و قلب و عروق افزايش مي يابد .علاوه بر آن گروههاي اجتماعي

 حساس مانند كودكان ، سالخوردگان ،مبتلايان به نارسايي هاي قلبي و مغزي و افراد بار دار در معرض خطرات جدي تر قرار

 مي گيرند.ابعاد گسترده تر اثرات آلودگي هوا بر بيماري هاي ژنتيكي و نارسايي هاي نوزادان  و تاثيرات مخرب آن بر بهره

هوشي ،قدرت يادگيري و سلامت رواني هنوز به طور كامل مشخص نيست .

عوامل زيادي در آلودگي هواي شهر هاي بزرگ نقش دارند.اما مهمترين عامل آلودگي هواي شهر ،منابع متحرك توليد آلودگي

شامل خودرو هاي سبك و سنگين هستند .بر اساس آمار موجود بيش از 75درصد آلودگي هوا در كلان شهر تهران حاصل همين

منابع متحرك است .ما بقي آلودگي متعلق به منابع ثابتي همچون پمپ هاي بنزين و گاز ،پايانه هاي مسافر بري ، اماكن مسكوني

و تجاري ،ايستگاه هاي راه آهن،فرودگاه ها و بالاخره كار خانه ها و صنايع نزديك به شهر است .لازم به ذكر است كه شهر

 تهران در سال گذشته 127روز را در شرايط "نا سالم "،"بسيار نا سالم "و يا "خطر ناك "به سر برده است.

آلاينده هاي موجود در هوا عمدتا شامل  محصولات احتراقي مانند مونو اكسيد كربن ،هيدرو كربن هاي نسوخته ،ذرات معلق و

اكسيد هاي نيتروژن هستند .علاوه بر اين فلزات سنگين ،مواد صنعتي- نظير آزبست- و ريز گرد هاي فرا مرزي نيز جزء آلاينده

هاي مهم هوا محسوب مي شوند .

آلودگي هوا پديده پيچيده اي است كه عوامل گوناگوني در كميت و كيفيت آن تاثير گذارند .نوع سوخت مصرفي ،تكنولوژي هاي

مورد استفاده در منابع آلوده كننده ،تكنولوژي هاي مورد استفاده براي كاهش آلودگي ،وضعيت جوي ، موقعيت مكاني ، وضعيت

 هندسي ،واكنش هاي شيميايي اتمسفريك ، پديده هاي فيزيكي حذف آلايندگي مانند رسوب و ته نشيني ، بخشي از عواملي هستند

 كه در شكل گيري و شدت آلودگي هوا نقش مؤثري دارند.

مطالعات بنيادين و كاربردي بر پديده احتراق و دستگاه هاي احتراقي به عنوان يك پديده پيچيده ، همواره مورد توجه محققان مي

باشد. به عنوان مثال كاهش توليد آلودگي در منبع مانند احتراق دماي پايين ، احتراق تراكمي همگن و احتراق ديزل پاك در اين

بخش جاي دارند.

فناوري هاي پاك كننده آلودگي مانند كاتاليست هاي سه راه ، فيلترهاي تصفيه ذرات معلق احتراق ديزل و كاتاليست هاي كاهنده

 اكسيدهاي نيتروژن نيز نياز به توجه ويژه مهندسان و پژوهشگران دارند. علاوه بر آن فعاليت در زمينه قواي محركه جديد مانند

 خودروهاي الكتريكي هيبريدي و پيل سوختي ، موتورهاي احتراق داخلي پاك براي استفاده در خودروهاي هيبريدي و توسعه

 سوخت هاي پاك مصنوعي مانند دي متيل اتر نقش به سزايي در كاهش آلودگي هوا در آينده خواهد داشت. شناخت پديده آلودگي

 هوا به منظور تعيين سهم نسبي منابع آلوده كننده و پيش بيني اثرات تغييرات تكنولوژيك وقوانين و مقررات بر آلودگي هوا از

 طريق توسعه مدل هاي عددي پخش و توزيع آلودگي هوا و منابع آلوده كننده از ديگر زمينه هاي علاقه مندي محققان است.

با اين همه رفع معضل آلودگي هوا نيازمند همكاري بسياري از سازمان ها و مؤسسات دولتي و غير دولتي، متخصصين،

 دانشجويان و عموم مردم است.بهبود كيفيت خودروهاي ساخت داخل، وضع و كنترل مقررات سخت گيرانه آلايندگي، بهبود

كيفيت سوخت، توسعه حمل و نقل عمومي ، افزايش هزينه هاي استفاده از خودروي شخصي با قوانين ملي و شهري، تغييرات

ترافيكي و هندسي در سطح شهر ، آموزش عمومي و فرهنگ سازي ، انجام پروژه هاي پژوهشي و كاربردي از جمله مواردي

است كه در اين زمينه مي بايست صورت پذيرد. رسالت علمي ايجاب مي كند تا مهندسين ،پژوهشگران و دانشمندان براي كمك

به جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند تشريك مساعي كنند.

بدون شك پژوهشگران ما به شوق فراهم آوردن هوايي پاك براي تنفس همنوعانشان خواهند توانست مرزهاي دانش و پژوهش را

در نورديده و دستاوردهايي ارزشمند را فرا چنگ آورند.

                                                                                                      دكتر وحيد حسيني

                                                                                 عضو هيات علمي مهندسي مكانيك،دانشگاه صنعتي شريف

                                                                                             منبع :نشريه تهويه صنعتي ،شماره3

تماس با چرمه شیز

تلفن : 88613903(5 خط) -88055727-88055728-021.88797743

فکس : 021.88883147

نمایشگاه مرکزی محصولات نئوتک ( Neotec ):
تهران - ميدان ونک - خيابان ملاصدرا - ابتداي کردستان شمالي - نبش خيابان زاينده رود غربي - پلاک 37 - طبقه دوم - واحد 2 - شرکت چرمه شيز