neotec

انسان روزانه 22000 بار نفس می کشد

سایت جدید چرمه شیز

آلودگی هوا در جراید

news-paper400چگونه می توان حادثه 5 دسامبر سال 1952 شهر لندن را فراموش کرد. هنگامی که در آن روز هوای لندن از حرکت ایستاد و ناگهان مه- دود غلیظی به تدریج شهر را فرا گرفت و به مدت چهار روز شگفت انگیز ترین حادثه را آفرید. وارونگی دما، در چهار روزی که   شهر لندن را فرا گرفته بود، مرگ بیش از 4000 نفر را موجب شد. شاید این اتفاق چنان رعب آور بود که تا سالها حتی امروز نیز از آن به عنوان، اتفاقی بسیار ناگوار از آن یاد می کنند. اگر چه نمونه های دیگر این حادثه که در اثر آلودگی هوا رخ داد، در نقاط  مختلف جهان  تا پیش از آن رخ داده بود. به عنوان مثال می توان به حادثه دره میوز بلژیک اشاره کرد . در دسامبر 1930 حدود 60 نفر انسان و تعداد زیادی گاو و گوسفند به علت وجود وارونگی دما و تراکم آلایند ه های خروجی از صنایع سازند ه  اسید  سولفوریک، شیشه سازی و کارخانه تهیه روی تلف شدند. حالت وارونگی دما حدود 5 روز طول کشید و بیشتر مرگ و میرها  در روزهای چهارم و پنجم دسامبر اتفاق افتاد. از سویی در شهر “دونورا” ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده اتفاق مشابهی افتاد . ناگهان وارونگی دما رخ داد و آلاینده هایی که از صنایع فولادی شهر را احاطه کرده بودند، باعث بیماری نیمی از جمعیت شهر شدند. بسیاری از  ساکنان شهر دونورا بستری شدند و پس از چندی ، هوای شهر تمیز شد، اما دیگر هیچ شهروندی حاضر نبود تا  کارخانه های ساخت قطعات فولادی در آن شهر به فعالیت بپردازند.
هیچ کس این حوادث ناگوار را فراموش نمی کند. تاثیر این  اتفاقات شاید بر زندگی کسانی که از آن اطلاع یافتند، بسیار زیاد بود و گاه حتی موجب شد که بسیاری از آلاینده ها از حاشیه شهرها نیز بر چیده شود و این همه با تلاش مردم اتفاق افتاد. چرا که آنان اولین قربانیان این پدیده جهان مدرنند .

 

 

 

 

 

تلنگری کوچک

خبر ناگوار است . ناگوار و بسیار تکان د هنده، اگر بشود آن را با وسواس بیشتری مرور کرد،  درست است که تعداد 4 هزار کشته بر اثر آلودگی هوا در شهر لندن آن هم در طول چهار روز به یک فاجعه جهانی تبدیل شد  و کشته شدن 60 نفر  طی چند روز در دره میوز در بلژیک در حافظه جهان مثل میخی کوبیده شد، اما آنچه که فاجعه می نامند هر روز در همین شهر تهران اتفاق می افتد و هیچکس حتی تعجب هم نمی کند. انگار این یک وظیفه شهروندی است که هر ساله در تهران حدود 10 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان بسپارند. این یک فاجعه واقعی است ، اما هیچگاه مورد توجه نبوده است. در سال  گذشته در هر روز 27 نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران جان باختند،  آیا این خبر تکان دهنده تر از حادثه شهر “دونورا” نیست ؟ آیا مرگ سالانه حدود 10 هزار نفر در شهر تهران بر اثر آلودگی هوا، یک فاجعه بزرگ نیست  ؟؟
بیش از 8 میلیون نفر در معرض این آلودگی هستند،یعنی حدود یک د هم جمعیت کشور ، و این نگران کنندهاست .

کاسه ای به نا م تهران

تهران بزرگ با مساحت 707 کیلومتر مربع در ارتفاع حدود 1200 متر از سطح دریا قرار دارد. قله دماوند با ارتفاع 5628 متر در شمال و قله توچال با ارتفاع 3933 متر در شمال غربی آن جای دارد. از سویی کوههای جنوب و جنوب شرقی این شهر با ارتفاعی  حدود 2000  متر حصار جنوبی آن را شکل داده است، ارتفاع بخش مرکزی تهران در حدود 1200 متر و بخش شمیرانات در شمال  شهر 1600 متر از سطح دریاست، از این رو و به واسطه کوههای جنوب و جنوب شرقی، جنوب تهران نسبت به مرکز آن مرتفع تر است و این ارتفاع با دور شدن به سمت جنوب افزایش می یابد. شرق و غرب تهران نیز نسبت به مرکز آن مرتفع تر است و با توجه به این  موارد تهران را می توان به صورت کاسه ای نامنظم مجسم کرد که از نظر جغرافیایی و اقلیمی مکان مناسبی برای یک شهر گسترده و  بزرگ نبوده است. به لحاظ جغرافیایی و با توجه به ارتفاعات حاشیه شهر تهران در شمال ، شمال غرب ، جنوب و جنوب شرق این شهر  استعداد بسیاری در بروز یک پدیده طبیعی دارد ، “وارونگی دما” . در واقع در این شهر ، تقریبا دو سوم از روزهای سال وارونگی رخ مید هد و ارتفاع آن در حدود 250 تا 400 متر از سطح زمین است. وارونگی دما موجب جمع شدن مواد آلاینده در نزدیکی سطح زمین  و تشدید آلودگی هوای تهران می شود. اما وارونگی دما چیست ؟! مهمترین و خطرناک ترین فرایند جوی در آلودگی هوای یک ناحیه ، پدیده “اینورژن” یا وارونگی دماست. زیرا در حالت عادی که درجه حرارت جوی مجاور زمین بر حسب ارتفاع کاهش می یابد، وجود حرارت بیشتر و هوای سبکتر در ارتفاع پایین و حرارت کمتر و هوای سنگین تر در طبقات بالا باعث می شود که هوای سبک از طبقات پایین به طرف بالا صعود کرده ، آلودگیهای هوا  را به طبقات فوقانی ببرد که به این ترتیب آلودگیها در فضا پراکنده شده و یک تهویه طبیعی انجام می پذیرد. اما پدیده وارونگی دما موجب پایداری هوا شده و توده های هوا همراه با ناخالصی ها و عوامل آلوده کننده آن در زیر سطح وارونگی دما محبوس مس شود . در این شرایط میزان اکسیژن هوا به علت مصرف تدریجی آن کاهش و میزان آلاینده ها به دلیل تولید تدریجی آنها افزایش می یابد.

شهری با هوای ساکن

تهران در هر روز با 2/5 میلیون خود رو پر تراکم ترین شهر ایران به لحاظ حجم وسایل نقلیه است. از سویی با افزایش تولید کارخانه های خود رو سازی و واردات خودرو از خارج از کشور ، این تعداد در حال افزایش است. بر اساس آمار منتشر شده از مجری طرح جامع کاهش آلودگی هوا ، روزانه 1200 خود رو به تعداد خود روهای پایتخت افزوده می شود . این در حالی است که علاوه بروضعیت ترافیکی پایتخت که به یک مشکل بزرگ تبدیل شده، هوای شهر روز به روز وضعیتی بحرانی تر می یابد.  تهران به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی دارای هوایی تقریبا ساکن است و در طول سال تنها حدود 11 روز در این شهر باد جریان  می یابد و 354 روز شهر تهران هوایی تقریبا ساکن دارد .  از سویی وجود ساختمان های بلند و مرتفع ، موجب تغییر در زیست بوم این شهر شده است . بسیاری از باد هایی که در زمان های  محدود در شهر تهران می وزد ، بادهایی ضعیف هستند و قدرت جابه جایی هوای آلوده شهر را ندارند. از سویی این شهر حجم زیاد  خود روها که بیش از 75 در صد آلودگی هوای تهران را فراهم می آورند ، روند رو به رشد آلودگی را تشدید می کند و بر اساس  پژوهش های انجام  شد ه ، می توان انتظار داشت که تهران در سال های آینده ، شاهد مرگ و میر تعداد بسیاری از شهروندان باشد. در واقع جمع شدن دو عامل مهم در این شهر می تواند میزان تلفات جانی را در تهران افزایش دهد ، “ آلودگی شدید هوا و وارونگی دما ” می توان چش ها را بست و به آرامی روزهای آینده را تصور کرد و به تهرانی فکر کرد که هوا برای نفس کشیدن در آن کم است ، راستی  این  شهر 8 میلیونی اگر روزی شاهد ایستایی طولانی هوا باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟!  بر اساس تحقیقات انجام شد ه ، تهران بیش از دو سوم روزهای سال با پدید ه وارونگی دما رو به روست و این حالت بیشتر در پائیز و  زمستان اتفاق می افتد. این پدیده موجب تراکم هوای آلود ه و سمی در محدوده معینی می شود و هر اندازه ارتفاع وارونگی دما کوتاهتر باشد و مدت آن نیز بیشتر ، خطر ناشی از آن نیز افزایش می یابد . بنا بر نتایج آماری از ایستگاه هواشناسی در مهرآباد تهران که  در طول 5 سال به دست آمد ه ، بیشترین میزان ارتفاع وارونگی دما در فصل پائیز 419 متر، در فصل زمستان 404 متر، در بهار 354 متر و در تابستان 384 متر بوده است . همچنین میانگین مدت زمان وارونگی دما 239 روز در سال بود ه که در بهار 57 روز، در تابستان  61روز ، در پائیز 58 روز و در زمستان 63 روز اعلام شد ه است. به عبارتی در حدود 239 روز تهران هوایی ساکن و آرام دارد و  هیچ گونه تغییر جوی در آن روی نمی د هد .

خودکشی

خبر ناگوار است . ناگوار و نگرا کنند ه ، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از خسارات آلودگی هوا در تهران اعلام کرده است  که خسارات مرگ و میر ناشی ازآلودگی هوای تهران، سالانه 640 میلیون دلار معادل پنج هزار و یکصد میلیارد ریال است. به گزارش  این سازمان بیماری های ناشی از آلودگی هوای شهر تهران سالانه 260 میلیون دلار معادل دو هزار و یکصد میلیارد ریال به اقتصاد  ایران آسیب می رساند. شاید تکیه بر این آمار و ارقام بیانگرعمق بحران از جنبه اقتصادی باشد. شاید دیگر لازم نباشد از رتبه 117 ایران از مجموع 133 کشور ارزیابی شد ه در جدول آلودگی هوا خبر د هیم. واقعیت این است که آلودگی هوای تهران ، در سالهای اخیر به  یکی از چالش های اساسی پیش روی مدیران شهر تبدیل شده است . از سویی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده که وضعیت  هوای پایتخت رو به وخامت دارد ، به نحوی که در صورت عدم گسترش سیستم حمل و نقل عمومی ، تا 5 سال دیگر هیچ منطقه ای در  تهران از هوای پاک بهره مند نیست و این شهر 707 کیلومتر مربعی در زیر سایه سنگین و کشنده هوایی مسموم قرار می گیردکه هر  لحظه امکان ثبات آن وجود دارد. در واقع تهران تا پنج سال دیگر به شهری تبدیل می شود که هر لحظه انتظار می رود هوای آن ساکن  شود و انبوهی از شهروندان آن در حالی که در زیر ابرهای سنگین و کشند ه زندگی می کنند ، رفته رفته به مرگی زودرس دچار شوند  خبر ناگوار است :“ تهران آبستن فاجعه ای بزرگ” شاید این گفتار مبین وضعیت این شهر فراموش شده در انبوه دودهای کشند ه باشد .  به راستی اگر روزی هوای تهران ساکن شود چه اتفاقی خواهد افتاد شاید سالها بعد در روزنامه ها از فاجعه این شهر خاکستری ،مطالب بسیاری خوانده شود. تهران مشتاقانه به سمت فاجعه ای پیش می رود که شاید هر کدام از شهروندان در بروز آن نقش بسزایی دارند انگار ما به دست خود ، خویشتن را به سمت نابودی پیش می بریم .

تماس با چرمه شیز

تلفن : 88613903(5 خط) -88055727-88055728-021.88797743

فکس : 021.88883147

نمایشگاه مرکزی محصولات نئوتک ( Neotec ):
تهران - ميدان ونک - خيابان ملاصدرا - ابتداي کردستان شمالي - نبش خيابان زاينده رود غربي - پلاک 37 - طبقه دوم - واحد 2 - شرکت چرمه شيز